Фирма Виброуеър предлага отлични решения за вашия бизнес. Нашите инженери са с дългогодишен опит в областта на техническата диагностика на машини в енергетиката, нефтената, минната и химическата промишленост.

  • Вибродиагностика
  • Баланстиране на стенд
  • Балансиране на място
  • Лазерна центровка
  • Виброизмервателна техника
  • Датчици за вибрации
  • Аерозолни генератори

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Това са само част от основните услуги, които предлагаме. Ако имате специфичен въпрос не се колебайте да се свържете с нас.

Вибродиагностика

Контрол на вибрационното състояние на оборудването.

Диагностика техническото състояние на оборудвания.

След извършена вибродиагностика съставяме протокол с измерените стойности и посочване на възможните дефекти в съответствие с критериите за оценка на вибрационното състояние.

Можем да дадем ясни препоръки във връзка с точния момент и период на обслужване, както и кога да направите ремонт в удачен времеви интервал, така че да има минимално въздействие върху цикъла на работа.

С методите на вибродиагностиката може да се прецени с точност междуремонтния интервал за всяка машина, както и видът на поддръжката.

След извършване на ремонт, може да се извърши отново виброконтрол, така че да се проследи съответствието на техническото състояние с поставените норми.

Kритерии за оценка във връзка с международните стандарти ISO на вибрационното състояние при измервания върху въртящи и невъртящи се части.

Балансиране

Разполагаме с необходимата техника и специалисти за
динамично балансиране на голям спектър от ротационни детайли.

Балансиране на място

Няма ограничение в размерите и теглото.

Балансиране на стенд

Балансиране на стенд

Лазерна центровка

Нашата фирма предлага извършване на лазерна центровка на оборудването.

Бързо, лесно и точно центроване на ротационни машини, помпи, валове, задвижвания и други възли във вашето предприятие. Измерване и съставяне на необходимата документация.

Разцентроването на машините е съпроводенo с вибрации и шум, като същите могат ефективно да бъдат установени с методите на вибродиагностиката и да бъдат отстранени с модерната апаратура на FixturLaser.

Баланс и дебаланс

Запознайте се с дебаланса

Аерозолна техника

Аерозолен генератор за извършване на мащабни обработки

Предлагаме аерозолни генератори за извършване на мащабни обработки на градски и паркови площи с възможност за монтиране на пикап. Техниката е изключително ефективна и постига най-добри резултати в справянето срещу вредителите.

Продукти за индустрията

Преносими уреди

Нашите преносими уреди са с високо качество и функционалност

Стационарни системи

Постоянният мониторинг на техническите показатели е от изключителна важност

Датчици за вибрации

Широка гама от продукти на английската компания MONITRAN!

Програмни продукти

Софтуер в сферата на техническата диагностика

ЕКИП С БОГАТ ОПИТ

Професионална консултация, на която можете да се доверите

ВИБРОУЕЪР ПРОЕКТИ

Част от нашите завършени проекти

Част от нашите проекти

– Проектиране, доставка и монтаж на система за постоянен контрол вибрациите на Турбина VPT-30 в ТЕЦ «София Изток»

– Проектиране, доставка и монтаж на система за постоянен контрол вибрациите на Турбина VPT -30 в Топлофикация Сливен

– Доставка и монтаж на Балансираща машина в „Контур Глобал Марица Изток 3” АД