Може да бъде добавено и кратко описание на съответната статия