КОНТАКТИ

Балансиране на място

Нашите опитни експерти, с дългогодишен опит в сферата на вибродиагностиката и баланса, с удоволствие ще ви помогнат да намерите най-правилния път.

Нашите специалисти имат опит в балансирането на всички видове ротационни машини, например от вентилатори с мощност 1kW до турбоагрегати 200MW. В болшинството от случаите процедурата е значително кратка и съкращава престоите на оборудването. При балансиране на място няма ограничения по габарити.

Обема на работите включва:

Контрол на вибрационното състояние на машината.
Едноравнинно, двуравнинно и многоравнинно балансиране в собствени опори.
Понижаване на вибрациите в по-сложни случаи, когато са недостъпни една или няколко балансировъчни равнини за поставяне на тежести.
Балансиране на многорежимни машини, в това число на различни скорости и натоварвания.
Възможност за частично компенсиране на грешки в центровката и вибрации предизвикани от хлабини.

Специалистите на Виброуеър идват на място с цялия набор необходима апаратура. От възложителя се изисква да подготви машината за провеждане на пуск и да обезпечи поставяне на пресметнатите балансировъчни тежести в указаните места.

Телефон:
+359888590461

ул. Господин Михайловски 68,
Стара Загора, 6008

Facebook
LinkedIn