ПРОЕКТИ

VIBROWARE PROJECTS

Нашите проекти

– Проектиране, доставка и монтаж на система за постоянен контрол вибрациите на Турбина VPT-30 в ТЕЦ «София Изток»

– Проектиране, доставка и монтаж на система за постоянен контрол вибрациите на Турбина VPT -30 в Топлофикация Сливен

– Доставка и монтаж на Балансираща машина в „Контур Глобал Марица Изток 3” АД